printaj.online

Pon - Pet: 08:00 - 17:00

Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Preuzimanje gotovih narudžbi: Pon - Pet 07:00 - 15:00

Upute za izradu pripreme za tisak

Da, moguće je. Ako želite otisnuti više verzija pojedinog proizvoda (npr. kod tiska posjetnica želite otisnuti posjetnice s više imena ili kod plakata želite otisnuti dva dizajna istog formata i slično), potrebno je naručiti toliko puta proizvod koliko verzija trebate te uz svaku pridodati i pripremu za tisak. Na taj način u potpunosti upravljate svojom narudžbom.

Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3 mm oko cijelog dokumenta. Napust je veoma bitan kod priprema koje “izlaze” iz konačnog formata. Ako je napust pravilno postavljen neće biti vidljive bjeline oko konačno otisnutog proizvoda.

Pozicionirajte sav bitan tekst, slike i grafike minimalno 4 mm od ruba dokumenta.

Pripazite da su slike i grafike u pripremi minimalne razlučivosti od 300 dpi (dot per inch). Za tisak proizvoda velikih formata razlučivost ne smije biti niža od 150 dpi.

Pripremu je potrebno obavezno spremiti u CMYK separaciji, nikako u RGB-u. Za premazane papire (mat ili sjajne) koristite FOGRA51 standard, dok za nepremazane papire koristite FOGRA52 standard

Ako se tiska crna boja na većoj površini, uvijek je potrebno tiskati iz CMYK separacije prema vrijednostima (C 32%, M 28%, Y 28%, 100%). Ove vrijednosti nemojte koristiti ako se tiska tekst manji od 15pt.

Sav tekst u pripremi je potrebno pretvoriti u krivulje (Create outlines) ili nam pošaljite i pripadajuće fontove.

Svoje pripreme spremite u print-ready formatu. (PDF 1.4 ili više, INDD, INDT, AI)

Minimalna veličina fonta mora biti 8 pt za proizvode kao sto su posjetnice, letci ili knjige.

Pripazite da elementi u pripremi nisu u overprintu (npr. bijeli tekst, žuta boja, najčešće greške). Ukoliko stavite neki element u overprint, obavezno uključite u Acrobatu Output preview opciju Simulate Overprint, da vidite ispravni prikaz dokumenta.

Elementi koji će biti rađeni tehnikom foliotiska potrebno je staviti u spot boju i nazvati ju FOLIOTISAK te je taj element potrebno staviti u Overprint. Elementi koji će biti rađeni tehnikom slijepog tiska (blindrucka) potrebno je staviti u spot boju i nazvati ju BLINDRUCK te je taj element potrebno staviti u Overprint.

Elemente koji će biti tiskani bijelom bojom potrebno je staviti u spot boju i nazvati ju BIJELA (kod određivanja spot boje koristite npr. žutu, ona će biti lako vidljiva u pripremi). Sav tekst ili grafika tiska bijelom bojom mora biti iznad objekta i u Overprintu.

Elemente koji će biti tiskani UV lakom potrebno je staviti u spot boju i nazvati ju UV lak. Elemente stavite u Overprint.

Linije reza koji se štancaju potrebno je staviti u spot boju i u overprint. Linije reza nazovite Cut, a linije savijanja ako ih ima, stavite u drugu spot boju i nazovite ju Crease.

Printaj.online čuva sve dokumente 14 dana nakon narudžbe. Nakon tog vremena priprema se automatski briše iz sustava i printaj.online ne odgovara za čuvanje istih.

Niste pronašli odgovor?

Ukoliko niste pronašli odgovor na traženo pitanje, pokušajte ga pronaći na sljedećim poveznicama: